Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag att utreda och samlat redovisa transportmyndigheternas forsknings- och innovationsverksamhet

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Trafikverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket samt Transportstyrelsen att med utgångspunkt i en samlad beskrivning av respektive myndighets forsknings- och innovationsverksamhet, och i enlighet med vad som anges under rubriken Uppdraget, gemensamt utreda på vilka områden och på vilket sätt som myndigheterna bör samarbeta om forsknings- och innovationsinsatser för att inom givna ekonomiska ramar på ett effektivare sätt kunna bidra till förnyelsen av transportsystemet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 juni 2013.

Laddar...