Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Billigare finansiering av nya järnvägsfordon

Publicerad

I dag, den 8 mars, träder järnvägsprotokollet till Kapstadskonventionen i kraft. Det är ett internationellt regelverk som skapats för att underlätta finansiering av järnvägsfordon. Med det nya regelverket blir det både billigare och enklare med finansiering för järnvägssektorn.

Finansiering av järnvägsfordon sker i huvudsak genom lån eller leasing där kreditgivarna får en säkerhetsrätt i egendomen till skydd för sin fordran. Den rättsliga regleringen av säkerhetsrätter skiljer sig dock åt mellan olika länder. Detta skapar en osäkerhet hos kreditgivarna som i sin tur försvårar finansieringen.

Den så kallade Kapstadskonventionen har tagits fram för att skapa bättre förutsättningar för finansiering av egendom som typiskt sett är dyr och som används på en internationell marknad. Till konventionen hör ett antal protokoll för olika egendomstyper. Bland annat det nu aktuella järnvägsprotokollet om rullande järnvägsmateriel som Sverige har tillträtt.

Genom järnvägsprotokollet skapas gemensamma regler och ett internationellt register där internationella säkerhetsrätter kan registreras.

Billigare och bredare finansieringsmöjligheter underlättar för tågoperatörer att nyinvestera samtidigt som järnvägssektorn stärks, vilket är bra för miljön och i förlängningen kan leda till sänkta biljettpriser för konsumenterna.

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide
Laddar...