Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Justitiedepartementet

Bättre möjligheter till finansiering av järnvägsfordon Prop. 2017/18:117

Publicerad

För att möta Sveriges behov av snabbare och miljövänligare transporter gör regeringen stora investeringar på järnvägsområdet. Upprustning och utbyggnad av järnvägsnätet har hög prioritet under kommande år. En förstärkt och utbyggd järnvägssektor kan också väntas innebära ökade investeringar i nya tåg och andra järnvägsfordon.

Ladda ner:

Finansiering av järnvägsfordon sker i huvudsak genom lån eller leasing där kreditgivarna får en säkerhetsrätt i egendomen till skydd för sin fordran. Den rättsliga regleringen av säkerhetsrätter skiljer sig dock åt mellan olika länder. Detta skapar en osäkerhet hos kreditgivarna som i sin tur hämmar och fördyrar finansieringen.

I syfte att göra det enklare och billigare att finansiera köp av nya järnvägsfordon har det antagits en konvention om internationella säkerhetsrätter i lösa saker (Kapstadskonventionen) och ett tillhörande protokoll om särskilda frågor rörande rullande järnvägsmateriel (järnvägsprotokollet).

Genom de internationella överenskommelserna skapas ett internationellt register för säkerhetsrätter i rullande järnvägsmateriel och gemensamma bestämmelser, bl.a. om vilka rättigheter en kreditgivare har vid ett järnvägsföretags avtalsbrott och insolvens.

Sverige har tillträtt Kapstadskonventionen. För att underlätta finansieringen av järnvägsfordon föreslår regeringen att Sverige också ska tillträda järnvägsprotokollet och att huvuddelarna av protokollet inkorporeras i svensk rätt genom ändringar i lagen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Bättre möjligheter till finansiering av järnvägsfordon

    För att möta Sveriges behov av snabbare och miljövänligare transporter gör regeringen stora investeringar på järnvägsområdet. Upprustning och utbyggnad av järnvägsnätet har hög prioritet under kommande år. En förstärkt och utbyggd järnvägssektor kan också väntas innebära ökade investeringar i nya tåg och andra järnvägsfordon.

Proposition (1 st)

  • Bättre möjligheter till finansiering av järnvägsfordon

    För att möta Sveriges behov av snabbare och miljövänligare transporter gör regeringen stora investeringar på järnvägsområdet. Upprustning och utbyggnad av järnvägsnätet har hög prioritet under kommande år. En förstärkt och utbyggd järnvägssektor kan också väntas innebära ökade investeringar i nya tåg och andra järnvägsfordon.

Laddar...