Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Internationella säkerhetsrätter i järnvägsfordon m.m.– Järnvägsprotokollet SOU 2016:43

Publicerad

Utredningens huvudsakliga uppdrag har varit att ta ställning till om Sverige bör tillträda järnvägsprotokollet. Efter en analys av protokollet föreslår utredningen i betänkandet att Sverige bör tillträda protokollet.

Ladda ner:

Det främsta skälet till utredningens förslag är de ekonomiska fördelar vid finansiering av rullande järnvägsmateriel som finns att vinna för svenska företag som arbetar med järnväg, spårväg eller tunnelbana (i fortsättningen järnvägsföretag). Även för statliga järnvägsoperatörer kommer protokollet att medföra fördelar genom att tillgängliggöra mer kapital för investeringar i ny rullande järnvägsmateriel. Därmed minskar behovet av såväl direkt statligt stöd som indirekt stöd eller garantier.

Pressmeddelande: Enklare och billigare att finansiera tåg

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Bättre möjligheter till finansiering av järnvägsfordon

    För att möta Sveriges behov av snabbare och miljövänligare transporter gör regeringen stora investeringar på järnvägsområdet. Upprustning och utbyggnad av järnvägsnätet har hög prioritet under kommande år. En förstärkt och utbyggd järnvägssektor kan också väntas innebära ökade investeringar i nya tåg och andra järnvägsfordon.

Proposition (1 st)

  • Bättre möjligheter till finansiering av järnvägsfordon

    För att möta Sveriges behov av snabbare och miljövänligare transporter gör regeringen stora investeringar på järnvägsområdet. Upprustning och utbyggnad av järnvägsnätet har hög prioritet under kommande år. En förstärkt och utbyggd järnvägssektor kan också väntas innebära ökade investeringar i nya tåg och andra järnvägsfordon.