Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter Diarienummer: U2013/377/JÄM

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Göteborgs universitet att under 2013 och 2014 stödja myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering i enlighet med regeringens avisering i skrivelsen Jämställdhetspolitikens inriktning 2011-2014 (skr. 2011/12:3).