Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att upprätta och förvalta en plattform för frågor om hållbar stadsutveckling Diarienummer: S2013/3465/PBB

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Boverket, Naturvårdsverket, Statens energimyndighet, Tillväxtverket och Trafikverket att gemensamt upprätta och förvalta en plattform för frågor om hållbar stadsutveckling. Plattformen ska syfta till ökad samverkan, samordning, kunskapsutveckling, kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och verka tillsvidare. Plattformen ska även utgöra ett processtöd för de regionala strukturfondsprogrammens arbete med hållbar stadsutveckling. Årliga rapporter över verksamheten ska redovisas till Socialdepartementet och Näringsdepartementet senast den 31 januari med start fr.o.m. 2015.