Uppdrag att övervaka miljön i Hanöbukten under tre år för att undersöka eventuella samband mellan miljöfarliga ämnen och fiskhälsa Diarienummer: M2014/1350/Nm

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Havs- och vattenmyndigheten att i samråd med Naturvårdsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och efter samråd med Göteborgs universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Kemikalieinspektionen, Naturhistoriska riksmuseet och länsstyrelserna i Skåne län, Blekinge län och Kalmar län, utveckla och genomföra ett treårigt program för att övervaka miljön i Hanöbukten. Syfte med uppdraget är att undersöka eventuella samband mellan miljöfarliga ämnen och fiskars hälsa.

Slutsatserna från uppdraget ska redovisas till Miljödepartementet senast den 28 februari 2018.