Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Inrättande av analysgrupp för regional tillväxt och attraktionskraft 2014–2020 Diarienummer: N2014/2503/RT

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen inrättar en analysgrupp för regional tillväxt och attraktionskraft åren 2014–2020 samt uppdrar åt de myndigheter som anges i uppdraget (pdf nedan) att delta i gruppen. Regeringskansliet (Näringsdepartementet) ska sammankalla gruppen.