Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att analysera en förlängning av tandhygienistutbildningen Diarienummer: U2014/3351/UH

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen ger Universitetskanslersämbetet i uppdrag att analysera för- och nackdelar av en förlängning av utbildningen till tandhygienistexamen med en omfattning av 180 högskolepoäng. Myndigheten ska beskriva konsekvenserna av en sådan förlängning för dem som studerar till tandhygienist, för arbetsgivarnas personalförsörjning och för staten.

Universitetskanslersämbetet ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 januari 2015.

Laddar...