Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag att utveckla arbetet mot främlingsfientlighet och liknande former av intolerans Diarienummer: A2014/2479/DISK

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Ett flertal statliga myndigheter, organisationer och andra aktörer vidtar i dag olika insatser mot främlingsfientlighet och liknande former av intolerans inom olika delar av samhället. Det saknas dock en överblick över pågående arbete och ett systematiskt sätt att samla och sprida kunskaper och erfarenheter.

Regeringen uppdrar åt Diskrimineringsombudsmannen (DO) att utveckla och intensifiera arbetet mot främlingsfientlighet och liknande former av intolerans genom att följa upp insatser inom området.

De insatser som har genomförts med anledning av uppdraget ska redovisas i myndighetens årsredovisningar. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 april 2018 till Regeringskansliet.