Uppdrag om innovationsledarlyft för beslutsfattare för ökad förmåga att bedriva innovationsarbete i offentlig verksamhet Diarienummer: N2014/2618/FIN

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Verket för innovationssystem (Vinnova) att ta fram och genomföra insatser för ett innovationsledarlyft för ökad förmåga att bedriva innovationsarbete och att efterfråga innovationer i offentlig verksamhet. Syfte med uppdraget är att stärka insatserna för en ekonomisk, social och miljömässigt god samhällsutveckling med ett konkurrenskraftigt näringsliv.