Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att genomföra ett pilotprojekt i syfte att främja utveckling av en nationell språkinfrastruktur för talbaserade tjänster Diarienummer: N2014/2840/ITP

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Post- och telestyrelsen (PTS) att genomföra ett pilotprojekt för att utreda förutsättningarna för utveckling och finansiering av en heltäckande nationell språkresursbank samt att ta fram en begränsad prototyp av en sådan språkresursbank i syfte att främja utveckling av nationell språkinfrastruktur för talbaserade tjänster.