Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag inom hjälpmedelsområdet Diarienummer: S2014/4807/FST

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar till Socialstyrelsen att genomföra följande uppdrag inom hjälpmedelsområdet:

1. Socialstyrelsen ska ta fram en vägledning och genomföra en webbaserad utbildningsinsats till stöd för förskrivare och andra relevanta yrkesgrupper.

2. Socialstyrelsen ska ta fram en vägledning till huvudmännen för hur frågor som service, underhåll, reparationer, återlämnande och återanvändning av produkter som valts genom fritt val med s.k. eget ägande kan lösas.

3. Socialstyrelsen ska stimulera landsting och kommuner att öka den enskildes inflytande vid förskrivning av hjälpmedel.

4. Socialstyrelsen ska se över föreskrifterna om medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården.

5. Socialstyrelsen ska följa upp hur valfriheten av hjälpmedel inom landsting och kommuner utvecklas.

6. Socialstyrelsen ska utveckla statistiken på hjälpmedelsområdet.