Uppdrag att utvärdera, sammanställa och analysera forskningsresultat Diarienummer: S2014/5621/SF

Ladda ner:

Regeringen beslutar att ge Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) i uppdrag att göra en vetenskaplig bedömning av forskningsresultaten från Rehsam-satsningen. Forte ska redovisa sitt arbete i en rapport som ska lämnas till Socialdepartementet senast den 15 mars 2015.