Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag angående socialtjänstens medverkan när våldsutsatta behöver hämta tillhörigheter i hemmet Diarienummer: S2014/6509/FST

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att inventera de rutiner, riktlinjer och andra dokument som används som vägledning inom socialtjänsten när det gäller stöd och hjälp till personer som har utsatts för våld i nära relationer. Om nuvarande riktlinjer inte fyller de behov som finns ska Socialstyrelsen föreslå hur socialtjänstens uppgifter på området kan förtydligas. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 1 juli 2015.