Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att utarbeta förslag till kursplaner och stödja utveckling och produktion av lärverktyg på de nationella minoritetsspråken Diarienummer: U2014/5037/S

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen ger Statens skolverk i uppdrag att utarbeta förslag till kursplaner för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan i ämnet modersmål för de nationella minoritetsspråken finska, romani chib, meänkieli och jiddisch, som första och andra språk. Vidare ska Skolverket utarbeta kunskapskrav för betygsstegen A, C och E.

Regeringen ger också Skolverket i uppdrag att stödja utveckling och produktion av böcker och andra lärverktyg på de nationella minoritetsspråken som nybörjarspråk. De lärverktyg som produceras ska vila på vetenskaplig grund och vara avsedda för undervisning i grundskolan och motsvarande skolformer. I uppdraget ingår att prioritera hur medel ska fördelas mellan de olika språken och de språkliga varieteterna. Utgångspunkten ska vara hur stort behovet av lärverktyg är för respektive språk och varietet.

Laddar...