Uppdrag att förbereda införandet av en 90-dagarsgaranti för ungdomar Diarienummer: A2014/3616/A

Ladda ner:

Arbetsförmedlingen får i uppdrag att förbereda ett stegvis införande av en 90-dagarsgaranti för ungdomar.

Garantin innefattar en bortre gräns för hur länge en ung person ska kunna vara arbetslös innan han eller hon erbjuds ett jobb, en insats som leder till ett jobb eller en utbildning.

Arbetsförmedlingen ska kontinuerligt ha en dialog med Arbetsmarknadsdepartementet om hur arbetet fortskrider.