Uppdrag angående information om digitala tjänster och teknik inom socialtjänst och hemsjukvård Diarienummer: S2014/1398/FST

Ladda ner:

Myndigheten för delaktighet ska:
-fortsätta att ta fram och sprida information till kommuner om användning och implementering av digital teknik samt digitala trygghets- och servicetjänster inom socialtjänst och hemsjukvård.

-bygga upp en nationell plattform för information, kunskap och kompetensstöd riktad till kommunerna i frågor som rör införande, användning och implementering av välfärdsteknologi,

-inom myndigheten inrätta en funktion med ett utåtriktat uppdrag att stödja kommuner gällande införande, användning och implementering av välfärdsteknologi,

-inventera kommunernas behov av kravspecifikationer avseende välfärdsteknologi,

-stödja införande och användning av teknik och hjälpmedel för personer med nedsatt beslutsförmåga.

Uppdraget ska redovisas i sin helhet av Myndigheten för delaktighet till Socialdepartementet senast den 15 mars 2016.