Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag att genomföra en utbildningsinsats om olika former av rasism och intolerans i historien och i dag Diarienummer: Ku2015/319/KA

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Forum för levande historia får i uppdrag av regeringen att under perioden 2015–2017 genomföra en stor utbildningsinsats om olika former av rasism och intolerans i historien och i dag. Satsningen ska bidra till att skapa ett jämlikt samhälle präglat av respekt för alla människors lika värde och rättigheter och till att främja demokratin.

Uppdraget ska genomföras i samarbete med Statens skolverk. Målsättningen är att nå ut till alla Sveriges elever i grundskolan och i gymnasieskolan.

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet senast den 10 mars 2018.