Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att utreda förutsättningarna för inrättande av stödboende och hem för vård eller boende (HVB) Diarienummer: S2015/06476/FST

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statens institutionsstyrelse (SiS) att utreda förutsättningarna för myndigheten att iordningsställa och tillhandahålla minst 1 000 platser i stödboende och hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga i åldern 16–20 år.

Ladda ner:

Uppdraget ska utföras i samråd med Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg, Migrationsverket, Upphandlingsmyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 januari 2016. Redovisningen ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Pressmeddelande: Regeringen presenterar åtgärder för asylsökandes boende och skolgång

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.