Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Regeringen presenterar åtgärder för asylsökandes boende och skolgång

Publicerad

Vi förbereder för en krissituation. Vi har ett mycket ansträngt läge på flera myndigheter och i många kommuner. Nu krävs samling och gemensamt ansvarstagande.

Vi står inför en av de största humanitära insatserna i svensk historia. Nu är det tak över huvudet, skolgång för barnen och en ordnad situation för de ensamkommande barn och ungdomarna som står överst på dagordningen. Därför presenterar regeringen idag åtgärder för asylsökandes boende och skolgång.

Åtgärder för ensamkommande barn och unga

 • Ny placeringsform, stödboende, för barn och unga
  i åldern 16-20 år. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2016
 • Statens institutionsstyrelse ska utreda förutsättningarna för 1000 platser i stödboende och HVB-hem för barn och unga i åldern 16-20 år
  Redovisas senast 1 januari 2016.
 • Uppdrag till Socialstyrelsen att se över myndighetens föreskrifter och allmänna råd om HVB-hem. Redovisas senast 1 april 2016.

Åtgärder för asylsökande och nyanländas skolgång

 • Höjd skolschablon till kommunerna för asylsökande barn med 50 procent
 • Rekrytering av fler lärare
 • Högre löner för lärare i skolor med svåra förutsättningar
 • Stärkt statligt ansvar för skolor med tuffa förutsättningar
 • Mer likvärdigt mottagande av nyanlända elever

Åtgärder för fler boendeplatser

 • Länsstyrelserna ges i uppdrag att göra en inventering av alla lokaler i landet som kan användas för tillfälliga boenden
 • Arbetet samordnas av landshövdingen i Norrbottens län, Sven-Erik Österberg
 • Länsstyrelsernas inventering ska redovisas till Migrationsverket senast den 22 oktober

Tillfälliga asylboenden i form av tält

 • Uppdrag till Migrationsverket att vid behov uppföra nya tillfälliga asylboenden i form av tält
 • Uppdraget ska göras med stöd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Fortifikationsverket och länsstyrelserna
 • MSB ska efter begäran av Migrationsverket utföra arbetet med att införskaffa, uppföra och under en inledande fas förvalta asylboenden

 

Kontakt

Dan Lundqvist Dahlin
Pressekreterare hos statsminister Stefan Löfven
Telefon (växel) 08-405 10 00
Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00
Hanna Hessling
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.