Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att anmäla Svenska nationella ambulansflyget till EU:s frivilliga resurspool Diarienummer: Ju2016/01954/SSK

Ladda ner:

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ges i uppdrag att anmäla Svenska nationella ambulansflyget som insatskapacitet till European Emergency Response Capacity, även kallad för EU:s frivilliga resurspool. Myndigheten ska efter samråd med Socialstyrelsen ansvara för att nödvändiga åtgärder vidtas för registrering i form av certifiering och anpassning m.m.

Myndigheten ska återrapportera uppdraget till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 15 november 2016.

Pressmeddelande: Svenskt ambulansflyg till EU