Uppdrag till Statistiska centralbyrån gällande utrikes föddas etablering i arbets- och samhällslivet Diarienummer: A2016/00519/SV

Regeringen uppdrar åt Statistiska centralbyrån (SCB) att beskriva och analysera utvecklingen av utrikes föddas etablering i arbets- och samhällslivet inom områdena demografi, utbildning, arbetsmarknad, inkomst, boende och etableringsuppdraget.

Ladda ner:

Rapporten ska svara mot Arbetsmarknadsdepartementets samordningsuppdrag i fråga om etableringen av utrikes födda och kunna användas som underlag till regeringens beslutsfattande.

Samtliga avsnitt i rapporten ska innehålla indikatorer där utvecklingen för utrikes födda beskrivs och analyseras inom områdena demografi, utbildning, arbetsmarknad, inkomst, boende och etableringsuppdraget.

SCB ska redovisa uppdraget i en rapport till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 22 juni 2016.