Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Säkerhetspolisen att redovisa hur myndigheten kan intensifiera sitt arbete mot återvändare

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Säkerhetspolisen att redogöra för hur myndigheten kan intensifiera sitt arbete mot återvändare, det vill säga personer som återvänder till Sverige efter att ha rest till konfliktområden i terrorismsyfte.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att

  • redogöra för hur och i vilken utsträckning nya arbetssätt eller andra åtgärder kan användas för att intensifiera och effektivisera arbetet med att upptäcka, förebygga och förhindra det säkerhetshot som återvändare kan utgöra,
  • redogöra för om nya arbetssätt eller andra åtgärder medför behov av resurstillskott och i så fall i vilken omfattning,
  • så långt möjligt redogöra för hur den nya lagstiftningen om ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte påverkar närståendes benägenhet att kontakta Säkerhetspolisen om någon befinner sig i riskzonen för att resa till ett konfliktområde i terrorismsyfte eller att återvända därifrån, och
  • redogöra för eventuella hinder i Säkerhetspolisens arbete med återvändarproblematiken.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2016.