Innehållet publicerades under perioden

-
Regeringsuppdrag från Miljödepartementet

Uppdrag till Energimyndigheten om satsning på energieffektiv belysning Diarienummer: M2016/01189/Ee

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statens energimyndighet att bidra till Sveriges medverkan i det globala initiativet Global Lightning Challenge (GLC) genom en nationell kraftsamling inom belysningsområdet.

Ladda ner:

Satsningen ska bidra till att öka utvecklings- och spridningstakten av högeffektiv och högkvalitativ belysning nationellt.

Genomförandet av uppdraget ska pågå fram till den 31 december 2017. En slutrapport som visar uppnådda resultat och effekter ska överlämnas till Miljö- och energidepartementet senast den 15 mars 2018.