Regeringsuppdrag från Utrikesdepartementet

Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 2016-2022 Diarienummer: UD2016/10135/IU

Publicerad

Strategin för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället syftar till att stärka det civila samhället i utvecklingsländer genom stöd via svenska civilsamhällesorganisationer för att på så sätt nå det övergripande målet att skapa förbättrade levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom.

Ladda ner:

Strategin ska gälla under perioden 2016-2022 och omfatta de medel som anslås i Sidas reglerings­brev för respektive verksamhetsår.