Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Utrikesdepartementet

Strategi för informations- och kommunikationsverksamhet, inklusive genom organisationer i det civila samhället, 2016-2022 Diarienummer: UD2016/10136/IU

Publicerad

Strategin för informations- och kommunikationsverksamhet, inklusive genom organisationer i det civila samhället syftar till att informera om svenskt utvecklingssamarbete, samt att främja öppen debatt, folklig förankring, stärkt engagemang och brett deltagande för en rättvis och hållbar global utveckling.

Ladda ner:

Strategin ska gälla under perioden 2016-2022 och omfatta de medel som anslås i Sidas regleringsbrev för respektive verksamhetsår.

Laddar...