Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag till Socialstyrelsen att ta fram underlag för beslut om hur barn- och ungdomstandvården kan omfattas av tandhälsoregistret Diarienummer: S2016/04330/FS

Publicerad

Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting har fått i uppdrag av regeringen att ta fram underlag för beslut om hur barn- och ungdomstandvården kan omfattas av tandhälsoregistret.

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska i uppdraget även utreda om uppgifter avseende tandvård till asylsökande och vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd kan omfattas av tandhälsoregistret.

Socialstyrelsen ska belysa de juridiska förutsättningarna för det system som föreslås, t.ex. vad avser behandling av personuppgifter. Konsekvenser för den personliga integriteten ska analyseras och Socialstyrelsen ska även samråda med Datainspektionen.