Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag för ökad kunskap om sjukskrivningspraxis Diarienummer: S2016/04582/SF

Publicerad

Regeringen ger Försäkringskassan och Socialstyrelsen ett gemensamt uppdrag att analysera förekomsten av eventuella skillnader i sjukskrivningsmönster och sjukskrivningspraxis.

Ladda ner:

Regeringen ger Försäkringskassan och Socialstyrelsen ett gemensamt uppdrag att:

1. Analysera förekomsten av eventuella skillnader i sjukskrivningsmönster och sjukskrivningspraxis till exempel skillnader i sjukskrivningstid i samma diagnos mellan län, kommuner, vårdenheter. Denna del av uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 31 januari 2017.

2. Baserat på resultat från punkten 1 jämföra och analysera om det finns skillnader i sjukskrivningspraxis som kan bero på hur vården arbetar med sjukskrivningsfrågan. Till stöd för detta kan till exempel data från patientregister för vissa diagnoser användas. Denna del av uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 1 september 2017.

3. Baserat på erfarenheter och kunskaper utifrån punkterna 1 och 2 ovan ska myndigheterna gemensamt lämna förslag på hur transparenta jämförelser och löpande uppföljningar av sjukskrivningsmönster kan utvecklas. Denna del av uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 1 september 2017.

4. Inventera förekomst av studier av sjukskrivningstider för specifika diagnoser i olika länder samt sammanfatta studiernas resultat. Denna del av uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 15 december 2017.

Arbetet ska ske i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges Läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet och sjukvårdens huvudmän.

Pressmeddelande: Skillnader i sjukskrivningsmönster och läkares syn på sjukskrivning ska ses över