Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Skillnader i sjukskrivningsmönster och läkares syn på sjukskrivning ska ses över

Publicerad

Regeringen ger Försäkringskassan och Socialstyrelsen i uppdrag att analysera skillnader i sjukskrivningsmönster och sjukskrivningspraxis. Det beslutades på torsdagens regeringssammanträde.

Uppdraget handlar bland annat om att se över skillnader i sjukskrivningstid i samma diagnos mellan län, kommuner och vårdenheter. Försäkringskassan ska även följa upp och belysa läkares attityd till, och syn på, sjukskrivning.

- Kunskapen om mekanismerna bakom den stigande sjukfrånvaron behöver öka och skillnaderna i sjukskrivningsmönster behöver analyseras. Vi måste också utveckla uppföljningen inom hälso- och sjukvården för att bättre veta i vilken utsträckning olika insatser leder till återgång i arbete, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Uppdraget är ett led i att skapa ett långsiktigt samarbete mellan Försäkringskassan och Socialstyrelsen rörande sjukskrivningspraxis, att skapa transparenta jämförelser och uppföljningar samt att öka kunskapen när det gäller sjukskrivningsmönster.

Arbetet ska ske i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges Läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet och sjukvårdens huvudmän.

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00