Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att genomföra fortsatta insatser avseende digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg Diarienummer: N2016/04455/IF

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Verket för innovationssystem (Vinnova) att genomföra fortsatta insatser för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter för bättre hälsa, vård och omsorg 2016–2017. Uppdraget ska genomföras i samverkan med regeringens life science-samordnare och referensgrupp för life science samt, i utpekade delar, E-hälsomyndigheten.

Ladda ner:

Vinnova ska genomföra nästa steg i en fokuserad satsning på forsknings- och innovationsarbete inom området digital hälsa, där viktiga aktörer som patienter, brukare, vårdgivare, medborgare, universitet, högskolor, institut, företag och myndigheter, bör medverka.

Vinnova ska, i samverkan med E-hälsomyndigheten, utarbeta en plan för hur ramverket kan förvaltas långsiktigt och identifiera hur berörda mottagare ska involveras för att möjliggöra implementering i verksamheterna och därmed nå den interoperabilitet som eftersträvas.

Redovisningar av resultatet av uppdraget och hur medlen har använts ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 mars 2018.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.