Innehållet publicerades under perioden

-
Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att genomföra fortsatta insatser avseende digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg Diarienummer: N2016/04455/IF

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Verket för innovationssystem (Vinnova) att genomföra fortsatta insatser för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter för bättre hälsa, vård och omsorg 2016–2017. Uppdraget ska genomföras i samverkan med regeringens life science-samordnare och referensgrupp för life science samt, i utpekade delar, E-hälsomyndigheten.

Ladda ner:

Vinnova ska genomföra nästa steg i en fokuserad satsning på forsknings- och innovationsarbete inom området digital hälsa, där viktiga aktörer som patienter, brukare, vårdgivare, medborgare, universitet, högskolor, institut, företag och myndigheter, bör medverka.

Vinnova ska, i samverkan med E-hälsomyndigheten, utarbeta en plan för hur ramverket kan förvaltas långsiktigt och identifiera hur berörda mottagare ska involveras för att möjliggöra implementering i verksamheterna och därmed nå den interoperabilitet som eftersträvas.

Redovisningar av resultatet av uppdraget och hur medlen har använts ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 mars 2018.