Åsa Regnér har entledigats
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Uppdrag att föra över webbplatsen Koll på soc Diarienummer: S2013/05139/FST

Det är Socialstyrelsen som på lång sikt bör ansvara för webbtjänsten Koll på soc. Socialstyrelsen och Barnombudsmannen ska därför gemensamt föra över webbplatsen Koll på soc till Socialtyrelsen.

Ladda ner:

Regeringen har uppdragit Socialstyrelsen att utforma och sprida information anpassad till barn, unga och föräldrar om vad socialtjänsten kan erbjuda. Inormation skulle bland annat lämnas på en webbplats. Arbetet resulterade i webbplatsen Koll på soc som i februari 2016 lanserades på Barnombudsmannens tekniska plattform.

Varje central myndighet för barnets rättigheter bör inom sitt ansvarsområde se till att flickor och pojkar får information om sina rättigheter. Information om socialtjänsten och vad flickor och pojkar kan få för stöd och hjälp av socialtjänsten faller inom Socialstyrelsens område. Socialstyrelsen och Barnombudsmannen ska därför gemensamt under 2016 föra över webbplatsen Koll på soc till Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen ska senast den 28 februari 2017 lämna Socialdepartementet en redivisning av genomförandet.