Uppdrag till Länsstyrelsen i Dalarnas län att utveckla arbetsformer för att motverka sociala risker med fokus på rasism och extremism Diarienummer: Ku2015/00009/DISK

Regeringen ger Länsstyrelsen i Dalarnas län i uppdrag att, som ett led i länsstyrelsernas arbete med krisberedskap, utveckla arbetsformer för att motverka sociala risker med fokus på rasism och extremism. I uppdraget ingår att sprida resultaten av arbetet samt att lämna förslag till eventuella fortsatta insatser inom området.

Ladda ner: