Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Polismyndigheten att identifiera och genomföra åtgärder för att förstärka förmågan att bekämpa sexualbrott mot barn Diarienummer: Ju2016/06827/PO

Publicerad

Regeringen ger Polismyndigheten i uppdrag att identifiera och genomföra åtgärder för att förstärka och utveckla förmågan att upptäcka, utreda, förhindra och förebygga sexualbrott mot barn, utveckla förmågan att identifiera offer och gärningsmän vid dessa brott samt förbättra samverkan inom Polismyndigheten, med berörda aktörer nationellt och inom det internationella samarbetet.

Ladda ner:

Uppdraget ska genomföras i nära samverkan med Åklagarmyndigheten. Vidare ska samverkan även ske med andra berörda myndigheter, till exempel Länsstyrelsen i Stockholm, samt i förekommande fall med kommuner, organisationer och företag med kunskap inom området.

Identifierade samt genomförda åtgärder ska redovisas senast den 15 april 2018.