Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Socialstyrelsen att fortsatt stödja socialtjänstens arbete mot våldsbejakande extremism Diarienummer: Ku2016/02295/D

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att fortsatt stödja socialtjänsten i dess arbete mot våldsbejakande extremism. Det är angeläget att socialtjänstens personal har kunskap om hur olika ärenden inom socialtjänsten som rör våldsbejakande extremism kan hanteras. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) tillsammans med en ekonomisk slutredovisning senast den 18 maj 2018.

Ladda ner: