Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Statens institutionsstyrelse att utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism Diarienummer: Ku2016/02296/D

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statens institutionsstyrelse (SiS) att fortsätta genomföra insatser för att stärka det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism inom de särskilda ungdomshemmen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) tillsammans med en ekonomisk redovisning senast den 18 maj 2018.

Ladda ner:

Arbetet ska bygga vidare på de behov som myndigheten identifierade i sin kartläggning av metoder och arbetssätt som kan användas för att förebygga våldsbejakande extremism inom de särskilda ungdomshemmen (dnr Ku2016/01401/D). Därutöver ska SiS förstärka arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter inom ramen för SiS skolverksamhet. Myndigheten ska i genomförandet av uppdraget ta hänsyn till de behov som dels SiS personal och dels berörda barn och unga samt deras föräldrar identifierar i arbetet mot våldsbejakande extremism.