Åsa Regnér har entledigats
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Uppdrag om översyn av förordningen (2000:7) om stöd till handikapporganisationer

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att se över regelverk och inriktning av förordningen (2000:7) om stöd till handikapporganisationer.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att se över om former för grundbidrag, medlemsbidrag, föreningsbidrag, merkostnadsbidrag och medel för samarbete bör förändras.

Översynen ska ske i samråd med representanter från funktionshinderrörelsen. I uppdraget ingår också att genomföra en konsekvensanalys av förändrade förordningskriterier samt att genomföra relevanta kommunikationsinsatser.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 15 december 2017.