Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag åt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket att etablera en prisjämförelsetjänst för tandvård Diarienummer: S2016/07424/FS

Publicerad

Regeringen har beslutat ge Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i uppdrag att etablera en webbaserad prisjämförelsetjänst för tandvård.

Ladda ner:

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har fått i uppdrag att, i samråd med Försäkringskassan, Folktandvården, Privatandläkarna och Sveriges Kommuner och Landsting, etablera en webbaserad prisjämförelsetjänst för tandvård.

Prisjämförelsetjänsten ska vara objektiv, konkurrensneutral, icke-diskriminerande och fri från kommersiella intressen. Den ska öka möjligheten för allmänheten att få en bild av prisnivåerna inom tandvården och möjliggöra jämförelser mellan olika vårdgivare.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 juni 2018. En delredovisning av uppdraget ska lämnas senast den 15 september 2017.