Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag att främja nyanländas företagande i Sverige Diarienummer: N2016/07794/FF

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att främja nyanländas företagande i Sverige i syfte att tillvarata kompetensen hos nyanlända kvinnor och män med intresse för och erfarenhet av företagande. Det är angeläget att uppdraget genomförs på ett sätt som bidrar till en jämställd arbetsmarknad. Tillväxtverket ska, baserat på beprövade modeller och kunskap om målgruppens behov, genomföra insatser som bidrar till att underlätta för nyanlända att etablera sig som företagare i Sverige samt sprida relevant information i ändamålsenliga kanaler. Kvinnor och män ska så långt som möjligt ta del av insatserna på samma villkor.

Ladda ner:

Tillväxtverket ska senast den 31 maj 2018 lämna en delredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). En slutrapport av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2020.

Laddar...