Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Ändring av uppdrag att främja nyanländas företagande i Sverige Diarienummer: N2018/04583/FF

Publicerad

Med ändring av regeringens beslut den 14 december 2016 ska uppdraget till Tillväxtverket att främja nyanländas företagande i Sverige (dnr N2016/07794/FF) avse personer som omfattas av lagen (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare eller annan person med utländsk bakgrund utan erfarenhet av svenskt arbetsliv eller med begränsad sådan erfarenhet. I övrigt gäller det tidigare beslutet oförändrat.

Ladda ner: