Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att skapa enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning i näringslivet Diarienummer: N2018/01053/KSR

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att utöka framgångsrika initiativ för att skapa enklare vägar till jobb i näringslivet. Ytterligare aktörer som erbjuder viktiga länkar in till arbetslivet ska kunna erbjudas stöd. Målgruppen för uppdraget är nyanlända och personer som varit utan arbete en längre tid. Insatsen syftar till att stärka målgruppens etablering på arbetsmarknaden i linje med regeringens mål för sysselsättning, jämställdhet och integration.

Ladda ner:

Tillväxtverket ska lämna en lägesrapport av uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 maj 2018.

Därefter ska lägesrapporter lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 januari respektive den 30 september varje år. En slutrapport med redovisning av resultat och hur medlen har använts samt slutsatser ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2021.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.