Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag avseende skolbarns hälsovanor Diarienummer: S2017/01227/FS

Publicerad

Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att utöka urvalet i undersökningen Skolbarns hälsovanor och analysera resultaten på läns- och kommunnivå. Kartläggningen ska även inkludera nyanlända och asylsökande barns hälsa och psykiska hälsa genom att en så kallad baslinjemätning genomförs.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att:

  • genomföra datainsamlingen av skolbarns hälsovanor,
  • presentera resultaten i form av en grundrapport på nationell nivå samt,
  • presentera resultaten på regional och lokal nivå.

Inom ramen för uppdraget och på en särskild subgrupp ska Folkhälsomyndigheten även genomföra objektiva mätningar av barns fysiska aktivitet och undersöka skillnader i rörelsemönster.

Resultaten ska om möjligt redovisas fördelade på kön.