Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Statens medieråd om kampanjen No Hate Speech Movement

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statens medieråd att genomföra kampanjen No Hate Speech Movement 2017-2020. Genomförandet ska ske i syfte att höja kunskapen om rasism och liknande former av fientlighet på internet bland barn och unga.

Ladda ner:

Det ska även syfta till att stärka barns och ungas förmåga att använda sin yttrandefrihet och respektera mänskliga rättigheter och jämställdhet samt stimulera till kritiskt tänkande vid användning av medier. Myndigheten ska se till att kampanjen bland annat når barn och unga med kognitiva och intellektuella funktionsnedsättningar. Statens medieråd ska redovisa uppdraget årligen senast den 1 mars.