Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att inrätta ett nationellt kunskapscentrum om ensamkommande barn och unga inom Socialstyrelsen Diarienummer: S2017/01863/FST

Publicerad

Socialstyrelsen ska inrätta ett nationellt kunskapscentrum om ensamkommande barn och unga. Kunskapscentrumet ska bildas och integreras som en funktion inom myndigheten.

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska utveckla och förmedla sådan kunskap som stärker arbetet med ensamkommande barn och unga inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Uppdraget ska belysa hur samarbetet mellan kommuner och landsting kan utvecklas så att olika yrkesgrupper inom skolan, inklusive elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten, kan arbeta för att trygga barns och ungas skolgång.

Uppdraget sträcker sig till utgången av 2020.