Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-

Uppdrag om ökat tillgängliggörande av vissa läkemedel i syfte att motverka narkotikarelaterad dödlighet Diarienummer: S2017/02196/FS

Socialstyrelsen tillsammans med Läkemedelsverket har fått uppdraget att utreda förutsättningarna för att säkert och effektivt minska dödligheten vid överdosering av opioider genom att göra naloxonläkemedel tillgängliga utanför hälso- och sjukvården.

Ladda ner:

Naloxon är ett läkemedel som kan häva överdoser av opioider. Idag finns det enbart tillgängligt i sjukvården i Sverige.

I uppdraget ingår bland annat att redovisa hur tillgången till naloxonläkemedel som lämpar sig för användning utanför hälso- och sjukvården, kan säkerställas för tiden innan det finns ett godkännande till försäljning av så¬dana läkemedel i Sverige. Läkemedelsverket och Socialstyrelsen ska lämna de författningsförslag som är motiverade.

Myndigheterna ska också bedöma hur anhöriga nära personer som riskerar att överdosera på opioider skulle kunna få tillgång till naloxonläkemedel. På så sätt skulle även dessa kunna bistå med Naloxon vid eventuella narkotikaöverdoser. Läkemedelsverket och Socialstyrelsen ska vidare bedöma om det finns ett behov av exempelvis informationsinsatser för att förhindra att Naloxon som distribueras utanför hälso- och sjukvården används efter att läkemedlets bäst före-datum gått ut.

Som en del av uppdraget ska också förslag på hur tillgängliggörandet av naloxonläkemedel kan följas upp och utvärderas.