Innehållet publicerades under perioden

-

Anna Johansson har entledigats, infrastrukturminister

-
Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Ändrad tid för redovisning av uppdrag att ta fram förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet och trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur Diarienummer: N2017/03638/TIF

Publicerad

Med ändring av regeringens beslut den 23 mars 2017 om uppdrag att ta fram förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet och trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur (dnr N2017 /02312/TIF m.fl.) ska Trafikverket redovisa sammanställning av de samlade effekterna av samtliga planförslag som omfattas av uppdraget, dvs. nationell plan för utveckling av transportsystemet och länsplanerna tillsammans, till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 januari 2018 och Länsplaneupprättarna redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 januari 2018. I övrigt gäller det tidigare beslutet oförändrat.

Ladda ner: