Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att göra en myndighetsanalys av Arvfondsdelegationen Diarienummer: S2017/03607/FST

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statskontoret att göra en myndighetsanalys av Arvsfondsdelegationen.

Ladda ner:

Statskontoret ska:

  • analysera hur Arvsfondsdelegationen fullgör sitt uppdrag,
  • analysera hur interna och externa faktorer påverkar myndighetens möjlighet att fullgöra sitt uppdrag,
  • belysa frågeställningar som är särskilt viktiga för myndighetens förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag framöver,
  • analysera om, och i så fall vilka, andra förutsättningar som kan behövas för att uppdraget ska kunna genomföras så effektivt som möjligt, och
  • lämna en redogörelse som ska utgöra ett underlag i regeringens bedömning av om styrningen är ändamålsenlig.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 30 november 2017.