Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Socialdepartementet

En översyn av regelverket för Allmänna arvsfonden Dir. 2017:68

Publicerad

En särskild utredare ska se över och analysera vissa frågor som har med Allmänna arvsfondens arbete att göra. Meningen med översynen är att se till att Allmänna arvsfondens pengar används för den verksamhet som de är avsedda för samt att pengarna hanteras och redovisas öppet, rättssäkert och opartiskt. För detta krävs att reglerna är lättöverskådliga, tydliga och att de passar ändmålet.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat:

 • föreslå hur ett villkor kan utformas som ser till att bara organisationer som i sin verksamhet respekterar värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle kan få stöd,
 • analysera kriterierna för stöd,
 • överväga frågor om arvsavstående,
 • se över vissa administrativa frågor samt
 • föreslå de författningsändringar som föranleds av analys och bedöm-ningar.

Utredaren ska inte föreslå några förändringar av organisationen.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • En översyn av regelverket för Allmänna arvsfonden

  En särskild utredare ska se över och analysera vissa frågor som har med Allmänna arvsfondens arbete att göra. Meningen med översynen är att se till att Allmänna arvsfondens pengar används för den verksamhet som de är avsedda för samt att pengarna hanteras och redovisas öppet, rättssäkert och opartiskt. För detta krävs att reglerna är lättöverskådliga, tydliga och att de passar ändmålet.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

 • Ett modernt regelverk för Allmänna arvsfonden

  Regeringen föreslår att reglerna för Allmänna arvsfonden moderniseras. Detta så att fonden även i fortsättningen ska vara ett relevant och rättssäkert sätt att förvalta arv efter personer som saknar arvsberättigade släktingar. Meningen med moderniseringen är att lagen ska vara tydlig och lättöverskådlig för dem som berörs av den och för de organisationer som kan söka pengar ur fonden.

Proposition (1 st)

 • Ett modernt regelverk för Allmänna arvsfonden

  Regeringen föreslår att regelverket för Allmänna arvsfonden moderniseras i syfte att fonden även fortsättningsvis ska vara ett relevant och rättssäkert sätt att förvalta arv efter personer som saknar arvsberättigade släktingar.

Riksdagsbeslut

Laddar...