Remiss från Kulturdepartementet

Remiss SOU 2016:13 Palett för ett stärkt civilsamhälle Diarienummer: Ku2016/00504/D

Publicerad

Här kan du ta del av de remissvar som kommit till Kulturdepartementet på SOU 2016:13 Palett för ett stärkt civilsamhälle. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är den 13 juli 2016.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.