Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till bevakningsansvariga myndigheter att analysera och bedöma informationssäkerheten i den egna verksamheten Diarienummer: Ju2017/05787/SSK

Publicerad

Samtliga bevakningsansvariga myndigheter ska var och en analysera och bedöma informationssäkerheten i de delar av den egna verksamheten som är nödvändiga för att myndigheten ska kunna utföra sitt arbete. Vid genomförandet av uppdraget ska också krisberedskapsperspektivet samt planeringen för det civila försvaret beaktas.

Ladda ner:

Av redovisningen av uppdraget ska framgå hur myndigheten bedömer informationssäkerheten, vilka hot, sårbarheter och risker som har identifierats samt vilka åtgärder som har vidtagits, respektive kommer att vidtas, i syfte att reducera dessa.

Uppdraget ska redovisas av de bevakningsansvariga myndigheterna var och en för sig till Regeringskansliet (respektive ansvarigt departement) samt till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap senast den 1 mars 2018. Med hänsyn till att den information som ska redovisas kan omfattas av sekretess ska det av redovisningen framgå om redovisningen omgärdas av sekretess.

Pressmeddelande: Ny nationell informations- och cybersäkerhetsstrategi

Laddar...